مراکز بهداشتی و درمانی

در این قسمت صرفا برای ایده گرفتن مشتریان گرامی نمونه کارهایی در زمینه استفاده از صفحات کورین و کوارتز در مراکز بهداشتی و درمانی قرار داده شده است.

شرکت کورین کرومات

عرضه و اجرای صفحات کورین، کوارتز و دکتون