نمونه ابزار لبه کورین

لبه صفحات کورین بسته به سبک محیط میتوانند طراحی  و شکل داده شوند. در این قسمت  چند نمونه ابزار لبه کورین برای مشتریان گرامی فراهم گردیده است تا انتخاب راحتتری داشته باشند.

یک پله

دو پله

 

سه پله گرد

 قاشقی