برچسب: صفحه کابینت مدرن

انواع صفحه کابینت ، ترکیب هماهنگ چند متریال

انواع صفحه کابینت : ترکیب کردن و هماهنگی درهای کابینت های آشپزخانه یک روال همگانی است و حالا ما میخواهیم این روال را در مورد صفحات روی کابینت مورد بررسی قرار دهیم. ترکیب سبک های مختلف صفحات در چندین رنگ و بافت متضاد چند مزیت دارد. باعث ایجاد درام های بصری می شود، تطبیق پذیری […]

منحنی های ارگانیک، صفحه کابینت کورین

امروزه دنیای طراحی شروع به دور شدن از مینیمالیسم و اشکال راست خطی می کند که در بیست سال پیش مورد استفاده بوده اند.  در عوض ما یک رویکرد ارگانیک را برای طراحی می بینیم. که در نمونه هایی از طراحی صفحه کابینت کورین (کانترتاپ کورین ) این رویکرد منعکس می شود. حقیقتا از تمام انواع […]