برچسب: طراحی داخلی اشپزخانه

منحنی های ارگانیک، صفحه کابینت کورین

امروزه دنیای طراحی شروع به دور شدن از مینیمالیسم و اشکال راست خطی می کند که در بیست سال پیش مورد استفاده بوده اند.  در عوض ما یک رویکرد ارگانیک را برای طراحی می بینیم. که در نمونه هایی از طراحی صفحه کابینت کورین (کانترتاپ کورین ) این رویکرد منعکس می شود. حقیقتا از تمام انواع […]