برچسب: میز منشی

طراحی میز پذیرش کورین مناسب با محیط کار شما

مزایای میز پذیرش کورین هنگامی که شما در یک مکان عمومی مانند ساختمان اداری، مرکز خرید، مرکز تفریحی یا فرودگاه قرار می گیرید یکی از اولین مواردی که شما با آن مواجه می شوید، میز پذیرش یا میز سرویس مشتری است. به عنوان اولین نقطه ی تماس با یک کسب و کار در دنیای بیرون، […]