برچسب: میز پذیرش مطب

طراحی میز پذیرش کورین مناسب با محیط کار شما

مزایای میز پذیرش کورین هنگامی که شما در یک مکان عمومی مانند ساختمان اداری، مرکز خرید، مرکز تفریحی یا فرودگاه قرار می گیرید یکی از اولین مواردی که شما با آن مواجه می شوید، میز پذیرش یا میز سرویس مشتری است. به عنوان اولین نقطه ی تماس با یک کسب و کار در دنیای بیرون، […]

کانتر پذیرش کورین

مزیت کورین برای کانتر پذیرش سطح بدون درز آن است که می تواند طوری شکل و قالب بگیرد که گویی یک بلوک جامد از یک ماده است. با کورین هیچ محدودیتی در طراحی انواع امکانات برای شما وجود ندارد. می توانید آرایه ای از گزینه های رنگ، سبک و نمایش انتخاب کنید یا یک راه […]