برچسب: نمونه سینک یکپارچه کورین

سینک یکپارچه کورین

سینک یکپارچه کورین : سینک های کورین به صورت کاملا یکپارچه به صفحه کابینت متصل می شود و هیچ گونه درز و شکافی بین محل اتصال سینک کورین و رویه کابینت کورین وجود ندارد.  این یکپارچگی از تجمع هر گونه کثیفی ، جرم  و باکتری جلوگیری می کند و محیطی کاملا بهداشتی فراهم می کند که در مورد سینک ها این […]