برچسب: پنل کورین

دیوارپوش کورین

کورین سطح جامد زیبایی را به دیوارها و سطوح عمودی نسبت می دهد همانطور که در صفحات رویه کابینت، میزها، روشویی ها و … عمل می کند. دیوارپوش کورین راه حل هایی برای طراحان زیبایی شناس فوق العاده به همراه طراحی قابل اطمینان و انعطاف پذیر را ارائه می دهد. کورین قادر به ایجاد سطوح […]