برچسب: کانتر پذیرش لوکس

کانتر پذیرش کورین

مزیت کورین برای کانتر پذیرش سطح بدون درز آن است که می تواند طوری شکل و قالب بگیرد که گویی یک بلوک جامد از یک ماده است. با کورین هیچ محدودیتی در طراحی انواع امکانات برای شما وجود ندارد. می توانید آرایه ای از گزینه های رنگ، سبک و نمایش انتخاب کنید یا یک راه […]