برچسب: کانترتاپ طلایی

چگونه رنگ سنگ روی کابینت خود را با کابینت های تیره هماهنگ کنیم؟

سنگ روی کابینت : هنگامی که آشپزخانه شما بازسازی می شود، اولین انتخاب رنگ معمولا کابینت ها هستند. درهای کابینت  حدود ۸۰٪ از فضای قابل مشاهده در آشپزخانه شما را می گیرند. هنگامی که رنگ کابینت خود را انتخاب کردید، انتخاب بعدی شما رنگ مناسب و هماهنگ با کابینت ها برای صفحه ی رویه کابینت […]