برچسب: صفجه روی کابینت کورین

باید ها و نبایدها در نگهداری از کورین

نگهداری از کورین :  کورین عمر بیشتری نسبت به باقی قسمت های آشپزخانه شما دارد. سنگ مصنوعی کورین به طور حرفه ای و بدون هیچ گونه درزی ساخته و نصب می شود. بدین معنی که یک قسمت بادوام بدون نیاز به هر گونه مهر و موم ایجاد میشود. با کمی مراقبت از سطوح کورین درخشندگی […]