برچسب: نگهداری از کورین

اصول مراقبت و نگهداری از سطوح کورین

کانترتاپ های کورین ظاهری شفاف، یکنواخت و تمیز را ارائه می دهد که در حمام و آشپزخانه بسیار جذاب و قابل توجه  است. مراقبت و نگهداری از کورین بسیار مهم است.  اگر در رویه کابینت های آشپزخانه تان از سطوح کورین استفاده کرده اید مهم است که آن ها را با تمیز کردن معمول، اقدامات […]